Mút cuộn d10.

Bảng giá mút cuộn d10:
Chiều ngang: 2.1 m
Giá: 3.750/mm ==> 37.500/cm ( 3.750/ly==>37.500/phân)
Tính theo mét tới.

Mút cuộn D10
5 trên 1 đánh giá