Mút D45. Hiện tại không sản xuất nhưng nếu khách hàng đặt số lượng lớn sẽ sản xuất theo yêu cầu.

Xin cảm ơn!

Mời đánh giá