Mút Chống Cháy

Mút xốp chống cháy D18CC

Thông số kỹ thuật như sau: – Tên gọi: Mút xốp D18 – Mã sản phẩm: D1870   – Giá sỉ: 81.000vnđ/tấm (160x200x1cm – nếu cao 10cm thì nhân 10)   – Tỷ trọng: 18kg/m3  – Độ cứng: 30-50-70-90 ( Theo yêu cầu khách ...

Admin 19/10/2019
Mút xốp chống cháy D20CC

Mút xốp chống cháy D20CC

Thông số kỹ thuật như sau: – Tên gọi: Mút xốp D20 – Mã sản phẩm: D2070 – Giá sỉ: 86.000vnđ/tấm (160x200x1cm – nếu cao 10cm thì nhân 10) – Tỷ trọng: 20kg/m3 – Độ cứng: 30-50-70-90 ( Theo yêu cầu khách ...

Admin 19/10/2019
Mút xốp chống cháy D22CC

Mút xốp chống cháy D22CC

Thông số kỹ thuật như sau: – Tên gọi: Mút xốp D22 – Mã sản phẩm: D2270   – Giá sỉ: 91.000vnđ/tấm (160x200x1cm – nếu cao 10cm thì nhân 10) – Tỷ trọng: 22kg/m3 – Độ cứng: 30-50-70-90 ( Theo yêu cầu khách ...

Admin 19/10/2019
Mút xốp chống cháy D25CC

Mút xốp chống cháy D25CC

Thông số kỹ thuật như sau: – Tên gọi: Mút xốp D25 – Mã sản phẩm: D2570 – Giá sỉ: 96.000vnđ/tấm   (160x200x1cm – nếu cao 10cm thì nhân 10) – Tỷ trọng: 25kg/m3 – Độ cứng: 30-50-70-90 ( Theo yêu cầu khách ...

Admin 19/10/2019
Mút xốp chống cháy D27CC

Mút xốp chống cháy D27CC

Thông số kỹ thuật như sau: – Tên gọi: Mút xốp D27 – Mã sản phẩm: D2770   – Giá sỉ: 102.000vnđ/tấm – Tỷ trọng: 27kg/m3 – Độ cứng: 30-50-70-90 ( Theo yêu cầu khách hàng nếu số lượng lớn 50 khối ...

Admin 19/10/2019
Mút xốp chống cháy D30CC

Mút xốp chống cháy D30CC

Thông số kỹ thuật như sau: – Tên gọi: Mút xốp D30 – Mã sản phẩm: D3070   – Giá sỉ: 108.000vnđ/tấm (160x200x1cm – nếu cao 10cm thì nhân 10) – Tỷ trọng: 30kg/m3 – Độ cứng: 30-50-70-90 ( Theo yêu cầu khách ...

Admin 19/10/2019
Mút xốp chống cháy D30HR

Mút xốp chống cháy D30HR

Thông số kỹ thuật như sau: – Tên gọi: Mút xốp D30 – Mã sản phẩm: D3070   – Giá sỉ: 123.000vnđ/tấm (160x200x1cm – nếu cao 10cm thì nhân 10) – Tỷ trọng: 30kg/m3 – Độ cứng: 30-50-70-90 ( Theo yêu cầu khách ...

Admin 19/10/2019
Mút xốp chống cháy D40HR

Mút xốp chống cháy D40HR

Thông số kỹ thuật như sau: – Tên gọi: Mút xốp D30 – Mã sản phẩm: D3070 – Tỷ trọng: 30kg/m3 – Độ cứng: 30-50-70-90 ( Theo yêu cầu khách hàng nếu số lượng lớn 50 khối 160x200x100cm) – ...

Admin 15/10/2019
Mút xốp chống cháy D50MF

Mút xốp chống cháy D50MF

Cung cấp mút xốp chống cháy D50MF   Thông số kỹ thuật như sau: – Tên gọi: Mút xốp D50 – Mã sản phẩm: D5070 – Tỷ trọng: 50kg/m3 – Độ cứng: 30-50-70-90 ( Theo yêu cầu khách hàng nếu số ...

Admin 15/10/2019

Danh mục sản phẩm

Fanepage Mút Xốp