Mút Xốp Sofa

Mút cuộn D10

Bán Mút cuộn d10. Mút xốp cuộn lót hàng, làm sofa…Mút xốp cuộn chiều dày nhỏ nhất là 4mm và chiều dày lớn nhất là 10mm.Giá bán theo mét tới.  Khổ như ...

Air Group 03/06/2019
Mút D45

Mút D45

Mút D45. Hiện tại không sản xuất nhưng nếu khách hàng đặt số lượng lớn sẽ sản xuất theo yêu cầu. Xin cảm ơn! Chuyên cung cấp sỉ các loại mút xốp ...

Air Group 03/06/2019
Mút D55

Mút D55

Chuyên cung cấp sỉ các loại mút xốp làm nệm, làm sofa như: mút D10, mút D12, mút D16, mút D20, mút D22, mút D25,mút D27, mút D30, mút D30 ...

Air Group 03/06/2019
Mút D40KC

Mút D40KC

Chuyên cung cấp sỉ các loại mút xốp làm nệm, làm sofa như: mút D10, mút D12, mút D16, mút D20, mút D22, mút D25,mút D27, mút D30, mút D30 ...

Air Group 03/06/2019
Mút D40

Mút D40

Air Group đặt tên Mút D40 nghĩa là loại mút có tên là: D và tỷ trọng là 40 kg/m3. Thông số kỹ thuật mút D40 như sau: - Tên gọi: Mút ...

Air Group 03/06/2019
Mút D30

Mút D30

Chuyên cung cấp sỉ các loại mút xốp làm nệm, làm sofa như: mút D10, mút D12, mút D16, mút D20, mút D22, mút D25,mút D27, mút D30, mút D30 ...

Air Group 03/06/2019
Mút D27

Mút D27

Air Group đặt loại mút D27 nghĩa là loại mút có tên là: D và tỷ trọng là 27 kg/m3. Thông số kỹ thuật mút D27 như sau: - Tên gọi: Mút ...

Air Group 03/06/2019
Mút D25

Mút D25

Chuyên cung cấp sỉ các loại mút xốp sofa như: mút xốp sofa D10, mút xốp sofa D12, mút xốp sofa D16, mút xốp sofa D20, mút xốp sofa D22, ...

Air Group 01/06/2019
Mút D23

Mút D23

Chuyên cung cấp sỉ các loại mút xốp làm nệm, làm sofa như: mút D10, mút D12, mút D16, mút D20, mút D22, mút D25,mút D27, mút D30, mút D30 ...

Air Group 05/04/2019
Mút D22

Mút D22

Chuyên cung cấp sỉ các loại mút xốp làm nệm, làm sofa như: mút D10, mút D12, mút D16, mút D20, mút D22, mút D25,mút D27, mút D30, mút D30 ...

Air Group 05/04/2019
Mút D20

Mút D20

Air Group đặt loại mút D20 nghĩa là loại mút có tên là: D và tỷ trọng là 20 kg/m3. Thông số kỹ thuật mút D20 như sau: - Tên gọi: Mút ...

Air Group 05/04/2019
Mút D16

Mút D16

Air Group đặt loại mút D16 nghĩa là loại mút có tên là: D và tỷ trọng là 16kg/m3. Thông số kỹ thuật mút xốp sofa D16 như sau: - Tên gọi: ...

Air Group 05/04/2019
Mút D12

Mút D12

Air Group đặt loại mút D12 nghĩa là loại mút có tên là: D và tỷ trọng là 12 kg/m3. Thông số kỹ thuật mút D12 như sau: - Tên gọi: Mút ...

Air Group 04/04/2019
Mút D10

Mút D10

Chuyên cung cấp sỉ các loại mút xốp làm nệm, làm sofa như: mút D10, mút D12, mút D16, mút D20, mút D22, mút D25,mút D27, mút D30, mút D30 ...

Air Group 24/03/2019

Danh mục sản phẩm

Fanepage Mút Xốp