Tag: mousse sofa d16

    Mút Xốp Mềm D16

    Mút Xốp Mềm D16

    Mút Xốp Mềm D16 đặt loại mút xốp D16 nghĩa là loại mút có tên là: D và tỷ trọng là 16kg/m3. Thông số kỹ thuật Mút Xốp D16  như sau: - ...

    Air Group 05/04/2019