Tag: Xốp mềm

    Mút Xốp Mềm D16

    Mút Xốp Mềm D16

    Mút Xốp Mềm D16 đặt loại mút xốp D16 nghĩa là loại mút có tên là: D và tỷ trọng là 16kg/m3. Thông số kỹ thuật Mút Xốp Mềm D16  như ...

    Air Group 05/04/2019