Mút Chống Cháy

Mút chống cháy D18CC

Thông số kỹ thuật Mút chống cháy D18 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D18 – Mã sản phẩm: DC18 – Giá sỉ: 81.000 vnđ/tấm (160x200x1cm – nếu cao 10cm thì nhân 10) – Tỷ ...

Air Group 19/10/2019
Mút chống cháy D20CC

Mút chống cháy D20CC

Thông số kỹ thuật Mút chống cháy D20 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D20 – Mã sản phẩm: DC20 – Giá sỉ: 86.000 vnđ/tấm (160 x 200 x 1 cm – nếu ...

Air Group 19/10/2019
Mút chống cháy D22CC

Mút chống cháy D22CC

Thông số kỹ thuật Mút chống cháy D22 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D22 – Mã sản phẩm: DC22 – Giá sỉ: 91.000 vnđ/tấm (160x200x1cm – nếu cao 10cm thì nhân 10) – Tỷ ...

Air Group 19/10/2019
Mút chống cháy D25CC

Mút chống cháy D25CC

Thông số kỹ thuật Mút chống cháy D25 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D25 – Mã sản phẩm: DC25 – Giá sỉ: 96.000  vnđ/tấm (160 x 200 x 1 cm – nếu ...

Air Group 19/10/2019
Mút chống cháy D27CC

Mút chống cháy D27CC

Thông số kỹ thuật Mút chống cháy D27 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D27 – Mã sản phẩm: DC27 – Giá sỉ: 102.000 vnđ/tấm – Tỷ trọng: 27 kg/m3 – Độ cứng: 50 (30-70-90 Theo ...

Air Group 19/10/2019
Mút chống cháy D30CC

Mút chống cháy D30CC

Thông số kỹ thuật Mút chống cháy D30 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D30 – Mã sản phẩm: DC30 – Giá sỉ: 115.000 vnđ/tấm (160x200x1cm – nếu cao 10cm thì nhân 10) – Tỷ ...

Air Group 19/10/2019
Mút chống cháy D50CC

Mút chống cháy D50CC

Thông số kỹ thuật Mút chống cháy D50 như sau : – Tên gọi: Mút chống cháy D50 – Mã sản phẩm: DC50 – Giá sỉ: 142,550 vnđ/tấm (160x200x100cm – nếu cao 10cm thì nhân 10) – ...

Air Group 19/10/2019
Mút chống cháy D40CC

Mút chống cháy D40CC

Thông số kỹ thuật mút chống cháy D40 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D40 – Mã sản phẩm: DC40 – Tỷ trọng: 40 kg/m3 – Độ cứng: 50 (30-70-90 Theo yêu cầu ...

Air Group 15/10/2019

Danh mục sản phẩm

Fanepage Mút Xốp