Tag: bán pu foam

    Mút Xốp Mềm D27

    Mút Xốp Mềm D27

    Air Mousse đặt loại mút xốp D27 nghĩa là loại mút có tên là: D và tỷ trọng là 27 kg/m3. Thông số kỹ thuật Mút Xốp Mềm D27 như sau: - ...

    Air Group 03/06/2019