Thẻ: mút chống cháy

  Mút xốp chống cháy D18CC

  Mút xốp chống cháy D18CC

  Thông số kỹ thuật mút xốp sofa kháng cháy như sau: – Tên gọi: Mút xốp chống cháy D18CC – Mã sản phẩm: DC18 – Giá sỉ: 81.000 vnđ/tấm (160x200x1cm – nếu cao 10cm thì nhân ...

  Air Group 19/10/2019
  Mút xốp chống cháy D20CC

  Mút xốp chống cháy D20CC

  Thông số kỹ thuật Mút xốp chống cháy như sau: – Tên gọi: Mút xốp chống cháy DC20CC – Mã sản phẩm: DC20 – Giá sỉ: 86.000 vnđ/tấm (160 x 200 x 1 cm – ...

  Air Group 19/10/2019
  Mút xốp chống cháy D22CC

  Mút xốp chống cháy D22CC

  Thông số kỹ thuật mút sofa kháng cháy như sau: – Tên gọi: Mút xốp chống cháy D22CC – Mã sản phẩm: DC22 – Giá sỉ: 91.000 vnđ/tấm (160x200x1cm – nếu cao 10cm thì nhân 10) – ...

  Air Group 19/10/2019
  Mút xốp chống cháy D25CC

  Mút xốp chống cháy D25CC

  Thông số kỹ thuật mút sofa kháng cháy như sau: – Tên gọi: Mút xốp chống cháy D25CC – Mã sản phẩm: DC25 – Giá sỉ: 96.000  vnđ/tấm (160 x 200 x 1 cm – ...

  Air Group 19/10/2019
  Mút xốp chống cháy D27CC

  Mút xốp chống cháy D27CC

  Thông số kỹ thuật mút sofa kháng cháy như sau: – Tên gọi: Mút xốp chống cháy D27CC – Mã sản phẩm: DC27 – Giá sỉ: 102.000 vnđ/tấm – Tỷ trọng: 27 kg/m3 – Độ cứng: 50 (30-50-70-90 ...

  Air Group 19/10/2019
  Mút xốp chống cháy D30CC

  Mút xốp chống cháy D30CC

  Thông số kỹ thuật mút xốp sofa như sau: – Tên gọi: Mút xốp chống cháy D30CC – Mã sản phẩm: DC30 – Giá sỉ: 108.000 vnđ/tấm (160x200x1cm – nếu cao 10cm thì nhân 10) – Tỷ ...

  Air Group 19/10/2019
  Mút xốp chống cháy D40CC

  Mút xốp chống cháy D40CC

  Thông số kỹ thuật mút xốp D40CC như sau: – Tên gọi: Mút xốp chống cháy DC40 – Mã sản phẩm: DC40 – Tỷ trọng: 40 kg/m3 – Độ cứng: 50 (30-50-70-90 Theo yêu cầu ...

  Air Group 15/10/2019