Thẻ: Mút xốp chống cháy D18

    Mút Xốp Chống Cháy D18

    Mút Xốp Chống Cháy D18

    Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút Chống Cháy D18. Mút Xốp Chống Cháy D18 nghĩa là loại mút xốp sofa có tên là: D và tỷ trọng là 18kg/m3. Thông số kỹ thuật Mút Xốp ...

    Admin 19/10/2019