Tag: Mút Xốp Mềm D12

    Mút Xốp Mềm D12

    Mút Xốp Mềm D12

    Mút Xốp Mềm D12 đặt loại mút xốp D12 nghĩa là loại mút có tên là: D và tỷ trọng là 12 kg/m3. Thông số kỹ thuật Mút Xốp Mềm D12 ...

    Air Group 04/04/2019