Thẻ: Mút Xốp Mềm D12

    Mút Xốp Mềm D12

    Mút Xốp Mềm D12

    Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút Xốp Mềm D12. Mút Xốp Mềm D12 nghĩa là loại mút xốp sofa có tên là: D và tỷ trọng là 12kg/m3. Thông số kỹ thuật Mút Xốp Mềm D12 ...

    Admin 04/04/2019