Thẻ: Mút Xốp Mềm D16

    Mút Xốp Mềm D16

    Mút Xốp Mềm D16

    Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút Xốp Mềm D16. Mút Xốp Mềm D16 nghĩa là loại mút xốp sofa có tên là: D và tỷ trọng là 16kg/m3. Thông số kỹ thuật Mút Xốp Mềm D16 ...

    Admin 05/04/2019