Tag: mút xốp mềm D27

    Mút Xốp Mềm D27

    Mút Xốp Mềm D27

    Air Group đặt loại mút xốp D27 nghĩa là loại mút có tên là: D và tỷ trọng là 27 kg/m3. Thông số kỹ thuật mút D27 như sau: - Tên gọi: ...

    Air Group 03/06/2019