Thẻ: Mút Xốp Mềm D45

    Mút Xốp Mềm D45

    Mút Xốp Mềm D45

    Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút Xốp Mềm D45. Mút Xốp D45 nghĩa là loại mút xốp sofa có tên là: D và tỷ trọng là 45kg/m3. Thông số kỹ thuật Mút Xốp Mềm D45 như ...

    Admin 03/06/2019